Advertised Positions

Yrkesorginasjonenes sentralforbund

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS, landets ledende partipolitisk uavhengige hovedorganisasjon for arbeidstakere i alle deler av arbeidslivet. YS er en samfunnspolitisk aktør som bidrar til samfunnsutviklingen på en rekke områder, driver interessepolitisk arbeid for sine 13 medlemsforbund, og har et stort internasjonalt engasjement. YS er i vekst og har om lag 220 000 medlemmer. YS sitt sekretariat er i Lakkegata 23 i Oslo.


YS er en av Norges ledende hovedorganisasjoner for yrkesutøvere i alle deler av arbeidslivet, en viktig samfunnsaktør og et bindeledd mellom medlemsorganisasjonene og myndighetene. Vi søker en engasjert og tydelig leder med gode strategiske evner og stor gjennomføringskraft, gode samarbeidsevner, organisasjonskompetanse og erfaring med å lede kunnskapsmedarbeidere.

Attraktiv topplederstilling i norsk samfunns- og arbeidsliv

SEKRETARIATSJEF

Ledelse – Strategi - Interesse- og arbeidslivspolitikk

Sekretariatsjefen er øverste leder for YS sitt sekretariat og er ansvarlig for drift og utvikling av YS i tråd med de rammer som er gitt og den strategi som er vedtatt av styret. Sekretariatsjefen skal fordele og prioritere oppgaver og ressurser, sette sammen effektive team og prosjekt, sørge for god økonomistyring og riktig kompetanse samt tett samarbeid med medlemsorganisasjonene, og er ster på gjennomføring. Sekretariatsjefen rapporterer til politisk valgt leder i YS, og er ansvarlig overfor styret.

Vår nye Sekretariatsjef skal:


Du er:


I tillegg må du beherske norsk og engelsk godt skriftlig og muntlig og ha høyere utdanning. Erfaring med arbeidslivsspørsmål og forhandlinger er en fordel.

YS tilbyr:


For mer informasjon og eventuelle spørsmål, kontakt en av vår rådgiver i HA Consulting: Bente G.H Slaatten på telefon 916 06 215 eller epost bente.slaatten@haconsulting.no

Søknad sendes innen 9. januar til info@haconsulting.no

 

Sabona

Sabona er en liten organisasjon med store resultater! Vi jobber med prosjekter på grasrota i Zimbabwe innenfor temaene utdanning, helse og sysselsetting. Siden 2001 har vi bl.a. hjulpet 14000 barn og unge med utdanning, boret 8 vannbrønner, bygd 9 grønnsakshager delt ut flere millioner måltider osv. 90% av de midlene vi samler inn går til konkrete prosjekt. For Sabona er nærhet og glede svært viktig, vi ønsker å fokusere på alt det positive som skjer når mennesker kommer sammen. For mer informasjon se sabona.no


PRAKTIKANT

Bærekraftige prosjekt – Lokal utvikling – Fokus på positivitet

Ønsker du å skaffe deg spennende og relevant erfaring innenfor bistand og utvikling? Ønsker du å gjøre noe meningsfylt samtidig som du selv bygger CV? Ønsker du å ta ansvar for viktige prosjekt som fører til konkrete og bærekraftige resultater?

Sabona søker tre positive og engasjerte praktikanter til vårt kontor i Oslo. Her får du være del av et lite team som jobber hardt, har det gøy og leverer fantastiske resultater for mange mennesker!

Noen av de oppgavene vi ønsker at praktikantene skal jobbe med er:


Vi søker deg som:


Stillingen har i utgangspunktet en varighet på 12 mnd, med oppstart i januar 2019. Ønsket arbeidstid er to faste dager i uken. Noe ettermiddags- og helgearbeid kan forekomme. Stillingen er ulønnet. Bli med i et spennende miljø som kan åpne mange framtidige dører!


For mer informasjon og eventuelle spørsmål, kontakt en av våre rådgivere i HA Consulting: Ramona Enica (925 16 216, ramona.enica@haconsulting.no) eller Håkon Heskja (90 50 50 12, hakon.heskja@haconsulting.no).

Søknad sender du til Ramona snarest!

 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS ble stiftet i november 1916 og har hovedkontor i Longyearbyen. Selskapet er 100 prosent eiet av den norske stat. Store Norskes virksomhet består av gruvedrift gjennom Store Gruvedrift AS, eiendomsutvikling og utleie av boliger gjennom Store Norske Eiendom og logistikk gjennom Pole Position Logistics AS. Store Norske har solid erfaring med industriell virksomhet under ekstreme, arktiske forhold.

Kommersiell Leder Avhending

Kommersielt - Internasjonalt - CSR - Opprydding i Arktis

All gruvevirksomhet i Svea og Lunckefjell er bestemt avviklet. Det betyr at 100 år med gruvevirksomhet er over, og at området skal tilbakestilles til natur foruten det som er vernede kulturminner. Dette er et stort og krevende prosjekt, og noe som sannsynligvis aldri har blitt gjort før. Spesielt ikke i arktiske strøk. Om du ønsker å jobbe med de kommersielle aspektene og sikre at avhending av utstyr, maskiner, bygg osv. gjennomføres på en god måte, da er dette en helt unik mulighet.

Kommersiell Leder vil få det kommersielle ansvaret for salg og avhending av alt gruveutstyr, materiell og bygg/infrastruktur i Svea og Lunckefjell i forbindelse med oppryddingsprosjektet.

Viktige oppgaver vil være:


Stillingen rapporterer til Adm Dir i SNSK.

Vi søker en person som evner å forstå kompleksiteten som ligger i avhendingen, og som samtidig har den kommersielle evnen og teften til å maksimere verdier. Vi tror du kan ha jobbet som konsulent med fokus på industri, eventuelt så har du jobbet med kommersielle og tekniske utfordringer i en industribedrift. Selvsagt en fordel med kompetanse fra gruve- og anleggsvirksomhet, men det er ikke nødvendig da SNSK har solid kompetanse på dette fra før av.


Noe av det vi ser etter er:


Om dette er interessant eller om du har spørsmål om rollen og utfordringene, ta kontakt med våre rådgivere i HA Consulting: Lars Skovli tlf 481 34 500, eller Håkon Heskja tlf 90 50 50 12.


Søknad sendes snarest til info@haconsulting.no

Back
General Data Protection Regulation (GDPR)
Human Assets Consulting Group AS
Bygdøy Allé 3
0257 Oslo, Norway
email: info@haconsulting.no
> See map
© Human Assets Consulting Group AS 2019