General Data Protection Regulation (GDPR)

Personvern policy – Human Assets Consulting Group AS

Alle personlige opplysninger innhentet av Human Assets Consulting Group (HA Consulting) lagres og behandles i henhold til Personopplysningsloven (GDPR), herunder din rett til å kreve innsyn i de registrerte opplysninger og retten til å kreve registrerte opplysninger rettet og eventuelt slettet. Alle våre klienter forplikter seg også til å behandle personinformasjon vi videreformidler iht. Personopplysningsloven (GDPR).

Formål:

HA Consultings formål ved å innhente og motta personinformasjon er for å vurdere enkeltpersoners relevans for nåværende og fremtidige rekrutteringsoppdrag vi jobber med på vegne av våre klienter. I forbindelse med øvrige konsulentoppdrag som Management Audits, Succession Planning osv., innhentes og bearbeides personinformasjon om ansatte hos den spesifikke klient. Personinformasjon fra slike oppdrag vil kun brukes til interne formål relatert til det spesifikk konsulent-oppdrag.

Videre baserer vi vårt arbeid på følgende premisser:

Innsyn og sletting

Du eier dine data. Du kan når som helst få tilgang til den informasjon vi har om deg.
Ta kontakt med Håkon Heskja som vil be om sikker personidentifikasjon før det gis tilgang til informasjonen. Tilgang skal gis innen 3 virkedager fra sikker identifikasjon er mottatt.

Du kan når som helst be om at vi sletter informasjonen vi har om deg.
Ta kontakt med Håkon Heskja som vil be om sikker personidentifikasjon før det gis tilgang til informasjonen. Tilgang skal gis innen 3 virkedager fra sikker identifikasjon er mottatt.

Back
Human Assets Consulting Group AS
Bygdøy Allé 3
0257 Oslo, Norway
> See map
For more information please contact us by email:
info@haconsulting.no

© Human Assets Consulting Group AS 2020