Advertised Positions

Salgs- og markedsdirektør - Ulefos

Sekreteriatssjef - UnioUlefos er en ledende Nordisk leverandør til vann- og avløpssektoren. Selskapet har en bred portefølje med produkter innen gategods, ventiler, rørprodukter og utemiljø. Ulefos Gruppen har 350 ansatte og en omsetning på ca. 800 millioner kroner. Ulefos Gruppen har to fabrikker i Norge; jernstøperiet Ulefos Jernværk på Ulefoss og ventilprodusenten Ulefos Esco på Kongsberg, samt jernstøperiet Niemisen Valimo i Finland. I tillegg har vi egne salgsorganisasjoner i Norge Sverige, Finland og Danmark. Med røtter tilbake til 1657 er Ulefos en av Norges eldste bedrifter.


Salgs- og markedsdirektør

Strategi – Ledelse – Forretningsutvikling

Salgs- og markedsdirektør har ansvar for alle salgs- og markedsaktiviteter i Norge, og skal sikre at Ulefos vokser i tråd med overordnet strategi. Vedkommende vil være en sentral leder i arbeidet med å videreutvikle en tradisjonsrik norsk industribedrift.

ansvaret ligger en omsetning på ca 400 mill NOK, og lederansvar for en avdeling med 25 ansatte. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og deltar i Ulefos-gruppens utvidede ledergruppe.

Viktige oppgaver og ansvar vil være:

Vi søker en dyktig salgsleder som kan vise til gode resultater over tid, og som har:

Arbeidsted vil være Kongsberg.


For mer informasjon om selskapet: www.ulefos.com. For mer informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i HA Consulting Håkon Heskja på 90 50 50 12.

Søknad sendes snarest til info@haconsulting.no«Unio er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden med om lag 360 000 medlemmer og 13 medlemsforbund: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Det norske maskinistforbund, Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Presteforeningen, Bibliotekarforbundet, Skatterevisorenes Forening og Det Norske Diakonforbund. Unios sekretariat er i Stortingsgata 2 i Oslo.»


Attraktiv topplederstilling i norsk samfunns- og arbeidsliv

SEKRETARIATSSJEF

Ledelse - strategi - utvikling - interesse- og arbeidslivspolitikk

Unio, Norges ledende hovedorganisasjon for yrkesutøvere med høyere utdanning, søker en engasjert og tydelig leder med gode strategiske evner og stor gjennomføringskraft, gode samarbeidsevner, organisasjonskompetanse og erfaring med å lede kunnskapsmedarbeidere.

Sekretariatssjefen er den øverste leder for Unio sekretariatet og er ansvarlig for drift og utvikling av Unio i tråd med de rammer som er gitt og den strategi som er vedtatt av styret. Sekretariatssjefen skal fordele og prioritere oppgaver og ressurser, sørge for effektiv drift, god økonomistyring og riktig kompetanse samt tett samarbeid med medlemsorganisasjonene. Sekretariatssjefen rapporterer til politisk valgt leder i Unio, og er ansvarlig overfor styret.

Vår nye Sekretariatssjef skal:


Du er:


I tillegg må du beherske norsk og engelsk godt skriftlig og muntlig og ha høyere utdanning. Erfaring med arbeidslivsspørsmål og forhandlinger er en fordel.

Unio tilbyr:


For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med vår rådgiver Bente G.H. Slaatten
telefon 916 06 215 eller epost: bente.slaatten@haconsulting.no

Søknad sendes innen 15. august til info@haconsulting.no


Back
General Data Protection Regulation (GDPR)
Human Assets Consulting Group AS
Bygdøy Allé 3
0257 Oslo, Norway
email: info@haconsulting.no
> See map
© Human Assets Consulting Group AS 2018